Πανελλήνιες: Πότε θα γίνουν οι προκαταρκτικές εξετάσεις για στρατιωτικές - αστυνομικές σχολές

  14 October, 2021 ΑΡΘΡΑ
Πανελλήνιες: Πότε θα γίνουν οι προκαταρκτικές εξετάσεις για στρατιωτικές - αστυνομικές σχολές

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις  αφορούν στους υποψήφιους για τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2022 και θα καταθέσουν το μηχανογραφικό τους μαζί με τους υπόλοιπους υποψήφιους.

 Στις αρχές του επόμενου έτους (2022) θα ανακοινωθούν  οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των Προκαταρκτικών εξετάσεων καθώς και όλες οι λεπτομέρειες. Η αλλαγή αυτή είναι σημαντική για τους υποψήφιους καθώς μέχρι τώρα γνώριζαν ότι θα έπρεπε να λάβουν μέρος στις προκαταρκτικές εξετάσεις αυτό το διάστημα που διανύουμε δηλαδή το Φθινόπωρο του 2021 και συνεπώς θα έπρεπε να προετοιμασθούν προκειμένου να λάβουν μέρος.

Η εγκύκλιος:

Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο του, είχε ορίσει ότι από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής, ο/η υποψήφιος/α πριν τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου εκάστου έτους θα πρέπει να γνωρίζει, πέραν της βαθμολογίας του/ης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, την ικανότητά του/ης ή μη στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατά συνέπεια, αποφασίστηκε εφεξής, αρχής γενομένης από το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022, η διεξαγωγή των ΠΚΕ το φθινόπωρο του έτους, που προηγείται του έτους υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου. Συνεπώς, για τους υποψήφιους που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο το σχολικό έτος 2021-2022, προκειμένου να εισαχθούν σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ΠΚΕ θα διεξαχθούν το φθινόπωρο του 2021. Όσον αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των ΠΚΕ των παραπάνω υποψηφίων καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με τις σχετικές προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων (δηλ. το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη).

 

  14 October, 2021 ΑΡΘΡΑ